Aukce

Pokud se i přes správně nastavenou tržní cenu po vyinzerování nemovitosti ozve velké množství zájemců, rád pro Vás zajistím aukci Vašeho bytu či domu tak, abyste z prodeje získali opravdu maximální částku. Velké množství zájemců neznamená špatně nastavenou tržní cenu, ale může značit například zvýšenou poptávku v konkrétní lokalitě, či malou konkurenci v nabídce bytů. 

V takovém případě zájemce upozorním před prohlídkou na to, že nemovitost bude prodána nejvyšší cenové nabídce. Samozřejmě se může stát, že po vyinzerování nemovitosti se ozve velká spousta klientů, ale nikdo z nich ve finále na osobní prohlídce svůj zájem o koupi nepotvrdí. V takovém případě inzeruji nemovitost dál a hledám pro vás vhodného kupce.

Pokud by se však hned z prvního kola prohlídek několik klientů rozhodlo, že mají o koupi nemovitosti zájem, stanovím termín pro zaslání jejich cenových nabídek. Vaši nemovitost tak prodám tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. Aukce nemovitosti může mít však i svá úskalí – například že si zájemci prohlídku rozmyslí, protože se nechtějí o svou novou nemovitost přetahovat jako na tržišti. Velmi často je však aukce úspěšná.

Kromě navýšení ceny samozřejmě může prodávající rozhodnout, kterému zájemci byt prodá i na základě osobních sympatií, způsobu financování (hotovost kvůli rychlosti celé transakce), nebo třeba na základě toho, že kupující nebude požadovat vyklizení bytu v původním stavu a majiteli tak odpadne jedna velká starost. Vždy se pro vás snažím vyjednat ty nejlepší podmínky s potencionálním zájemcem na základě vašich momentálních potřeb.

Jak probíhá taková aukce?

Aukce je soutěž o nejlepšího kupce nemovitosti. Používáme aukce formou tzv. obálkové metody, nebo-li "tichá aukce". Aukce nemovitosti je spravedlivý a transparentní způsob prodeje v případech, kdy o koupi projeví nebo se předpokládá zájem více zájemců.

Nejlepší nabídka nemusí automaticky znamenat nabídku nejvyšší ceny, ale celkové podmínky, které zájemce o koupi nemovitosti nabídne. Kromě ceny, také nabízené termíny realizace, platební podmínky, požadavky na předání nemovitosti eventuálně další nabídky ze strany zájemce.

O tom, která nabídka je nejlepší, rozhoduje výhradně prodávající, kterému jsou všechny nabídky předloženy k rozhodnutí.

Kupujícím aukce zajišťuje rovné podmínky při nákupu nemovitosti v případě, že se sejde více zájemců. Nerozhoduje skutečnost, že zájemce přijde na prohlídku nemovitosti první, ale kvalita jeho nabídky. V případě, že se sejde více zájemců o nemovitost, tak nejsou zájemci o koupi tlačeni v konkurenci dalších zájemců k okamžitému rozhodnutí, ale jsou vyzváni k podání nabídek do stanoveného termínu, který zájemcům poskytuje dostatek času na zralé kupní rozhodnutí.

  • Prohlídky proběhnou v jeden den dle předem domluvených termínů, vždy ve slotu 30 minut pro jedu prohlídku. 
  • Po prohlídkovém dni jsou zájemci vyzváni k podání svých nabídek a to nejpozěji stanoveného data a času.
  • Každý zájemce, který má zájem o účast v aukci zašle formou emailem na david.viska@re-max.cz nabídkovou částku, za kterou je ochoten nemovitost koupit. Makléř každé přijetí nabídky potvrdí emailem, aby si byl zájemce jistý, že nabídka byla v pořádku doručena. Jen potvrzená nabídka je považována za platnou. Nabídku zašlete prosím ve formátu: 
    • "Jméno Příjmení, tel. číslo, nabízená cena, způsob financování"
  • Aukce je tzv. jednokolová - tzn. že každý zájemce má jedinou šanci podat nabídku. Nabídka, která je prodávajícím vyhodnocena jako nejvýhodnější, vyhrává a s tímto klientem se domluvíme na uzavření rezervační smlouvy.
  • O výsledku aukce budou všichni účastníci informování.
  • Výherce aukce je kontaktován realitním makléřem k projednání dalšího kroku - tj. k podpisu rezervační smlouvy. 
  • Ostatní účastníci jsou informování emailem, že jejich nabídka nebyla výherní. Pokud výherce není schopen pokračovat dále v procesu koupě, bude osloven účastník aukce, který se umísil jako druhý v pořadí, případně třetí, atd. 
  • Jelikož se jedná o "tichou akci" nebudou výsledky ani počet účastníků v aukci sdělovány v průběhu ani po skončení aukce ostatním zájemcům.