Právní servis

Profesionální realitní makléř musí být skvělý obchodník a také musí mít základní právní vědomosti. Rozhodně však není právník ani advokát. Proto se vyhněte spolupráci s realitními makléři, kteří návrhy smluv připravují sami.

Jsem si plně vědom toho, že prodej bytu či domu může být pro klienta velmi stresující a navíc je to pro většinu z nás to nejhodnotnější, co v životě prodáváme. Při mých transakcích spolupracuji výhradně se zkušenými a léta prověřenými advokáty, kteří připraví nejprve rezervační smlouvu, na základě které kupující uhradí rezervační poplatek. Následně advokát připraví smlouvu o budoucí kupní smlouvě a samotnou kupní smlouvu. Návrhy smluvních dokumentů samozřejmě máte možnost doplnit či připomínkovat na základě vašich požadavků. Jakmile je kupní smlouva odsouhlasena, podepsána a peníze složeny v úschově, advokát zajistí její podání na katastr nemovitostí. Ten má ze zákona 30 dní na zápis nového vlastníka. Po zápisu na katastru se standardně uvolňují peníze z depozitní úschovy na váš účet.

Nemusíte se tedy bát, že by se vyskytl jakýkoliv právní problém. Spolupracující advokát Vás provede celým procesem a právní stránkou věci až ke zdárnému konci obchodu.